Returns and refunds 

Algemene Voorwaarden Consument en B2B.pdf

 Retour binnen 14 dagen zonder reden.
 Persoonlijke en Bederfelijke producten verzegeld Retourneren
 Retour formulier volledig in vullen.


Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Sarah’s choice kan een schadevergoeding in rekening brengen wanneer u meer heeft gedaan dan nodig was om het artikel uit te proberen.

Als extra service brengt Sarah's Choice u geen kosten in rekening voor het retourneren van uw bestelling. U ontvangt binnen 30 dagen uw aankoopbedrag weer retour.

Indien wij de retourzending niet binnen 14 dagen ontvangen hebben, dan wachten wij tot wij het artikel ontvangen hebben of tot u kunt aantonen dat het artikel is retour gezonden.

Persoonlijke en Bederfelijke Producten (Bijvoorbeeld maar niet gelimiteerd tot: ( Crèmes,shampoos en Vitamines) kunnen alleen worden geretourneerd indien de verpakking verzegeld is.
Bij bepaalde producten, kan bijvoorbeeld om hygiënische redenen, het herroepingrecht worden uitgesloten.

Als u een artikel ontvangt dat niet naar behoren functioneert, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met onze klantenservice met vermelding van het ordernummer en de naam van het desbetreffende artikel. Wij zullen uw klacht in behandeling nemen en indien nodig een vervangend product toesturen.


Bij ontvangst van een verkeerd artikel controleert u eerst welk artikel u heeft besteld en welk artikel is bevestigd via de e-mail. Komt dit niet overeen met de ontvangen artikelen, dan verzoeken wij u binnen 14 dagen contact met onze op te nemen.